Zapraszamy na stronę facebook.com/ecozakopaneECO ZAKOPANE
ekologiczna certyfikacja obiektów hotelarskich

Jedyna w Polsce regionalna certyfikacja promująca ekologiczne rozwiązania w turystyce. Pierwsza kategoria obiektów hotelarskich na Podhalu w ramach kategoryzacji regionalnej.

MISJA PROJEKTU
 • stworzenie grupy obiektów o standardzie eko rekomendowanych certyfikatem ECO
 • powstanie nowego produktu turystycznego, marki lokalnej kojarzonej pozytywnie z filozofią życia w zgodzie z naturą, wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i ochroną przyrody
 • promocja postaw przyjaznych środowisku naturalnemu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza
 • podniesienie świadomości ekologicznej hotelarzy, mieszkańców i turystów
 • promocja obiektów o standardzie eko i wszelkich form zdrowego wypoczynku
BENEFICJENCI czyli ADRESACI, do których skierowany jest projekt
właściciele istniejących i nowopowstających obiektów hotelarskich w Zakopanem
 • hotele, hostele
 • pensjonaty, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe
 • wille, pokoje gościnne
 • domki wolnostojące, apartamenty
 • schroniska
WARUNKI OTRZYMANIA CERTYFIKATU
certyfikat otrzymają obiekty, które już spełniają kryteria lub spełnią je w trakcie realizacji projektu albo po zakończeniu projektu na zasadzie promesy
 • obligatoryjne: ekologiczne ogrzewanie ( geotermia, gaz, olej opałowy, pompy ciepła, fotowoltaika, piece na pelett i paliwa stałe powyżej kl. V ), właściwa gospodarka odpadami, wodą, ściekami, oszczędzanie energii, zielone zagospodarowanie terenu.
 • dodatkowe: katalog rozwiązań organizacyjnych i innych będących wartością dodaną dla turysty np. ekologiczne produkty w menu, zajęcia promujące zdrowy tryb życia, wycieczki edukacyjne, "zielony kącik", szkolenia eko dla pracowników itp.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJKECIE
Kontakt – Koordynator Projektu ECO Zakopane Jolanta Sitarz Wójcicka 608557337, biuro@ecozakopane.eu

Tatrzańska Izba Gospodarcza, Zakopane, ul. Kościuszki 15, tel.182015911, biuro@tig.zakopane.pl www.tig.zakopane.pl


Projekt dofinansowany ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej w ramach projektu zintegrowanego LIFE "Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze".

Grant z projektu "Nasze Powietrze" Krakowskiego Alarmu Smogowego, realizowany przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą z Zakopanego.
ECO Zakopane

Ekologiczna Certyfikacja Objektów

Tatrzańska Izba Gospodarcza
34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 15

Sekretariat:
tel/fax: 18 201 59 11
biuro@ecozakopane.eu